teamidea

واحد نگهداری و خدمات پس از فروش

Post title - Image post

واحد نگهداری و خدمات پس از فروش

هم اکنون هزاران دستگاه آسانسور و پله برقی در سراسر دنیا ، توسط متخصصین شرکت FUJI سرویس و نگهداری می شوند.تجربه عملی این شرکت بین المللی در کشورهای مدرن اروپایی و آمریکا و همچنین کشورهای در حال توسعه جهان سوم آسیا و آفریقا و مدارک فنی دقیق با آموزشهای لازم و کیفیت بسیار بالای قطعات بکار گرفته شده ، سطح کیفی سرویس دهی آسانسورها را بالا برده است. دستورالعمل های شرکت FUJI جهت سیستم های سرویس و نگهداری برای کلیه محصولات تهیه و در کل دنیا به پرسنل همچنین نمایندگان و عرضه کنندگان محصولات ابلاغ گردیده و با آموزش دقیق آنها ، سعی شده تا خدمات و سرویس و نگهداری در بهترین شرایط صورت گیرد. این دستور العمل علاوه بر روش های مدیریتی و کنترلی جهت انجام خدمات ، شامل اسناد فنی طبقه بندی شده برای فعـــالیتهای کنترل ( inspection ) ، نظــافت ( Cleaning ) ، روغن کــاری (Lubrivation) و تنظیمــات ( Adjustment ) تعریف شده است ، که در تواتر های مختلف ماهانه ، سه ماهه ، و سالانه برنامه ریزی می شرکت فراز رهنما دستورالعمل های نگهداری را با توجه به فرهنگ مصرف و بهره برداری انجام داده و کلیه پرسنل سرویس و نگهداری ، مهارت های لازم را در این خصوص کسب نموده اند. واحد سرویس و نگهداری شرکت فراز رهنما در حال حاضر با بهره گیری از کادر پرسنل مجرب و آموزش دیده در تهران و شهرستان ها در حال ارائه خدمات سرویس و نگهداری می باشد. هر مشتری پس از انعقاد قرارداد، دارای یک کد شناسایی می گردد و بر اســــــاس این کد خدمات خود را بر طبقه بندی های انجام شده دریافت می نماید. با منطقه بندی جغرافیایی محل های سرویس و اختصاص عوامل و گروههای سرویس و تعمیرات در هرمنطقه ، هر آسانسور دارای متولی خدمات نگهداری و تعمیرات خواهد بود، به نحوی که در هر لحظه بهره برداران می توانند مستقیماً خدمات خود را از عوامل و گروههای سرویس در کمترین زمان دریافت نمایند. علاوه بر این ، سرویس پیشگیرانه نیز در هر ماه جهت آسانسور به تفکیک تاریخ انجام سرویس ، از قبل برنامه ریزشده و با نرم افزار مکانیزه ، کلیه عملیات در زمان مشخص کنترل می گردد. کلیه دستور العمل های سرویس و نکهداری و همچنین نحوه ارائه خدمات به همراه فرم های مربوطه برای کلیه آسانسورها در اختیار بهره برداران قرار می گیرد و انجام خدمات و پاسخگویی به درخواست ها به سهولت قابل انجام است. سیستم های پیشرفته تابلوهای فرمان FUJI با امکانات زیادی در اختیار می گذارد ، امر عیب یابی را ساده نموده و پرسنل نگهداری و تعمیرات به راحتی می توانند با استفاده از سیستم دیجیتالی اعلام خطا ، نوع خرابی رابه سرعت تشخیص داده و در کمترین زمان ممکن رفع نمایند. واحد سرویس و نگهداری علاوه بر اجرایی برای انجام خدمات سرویس و تعمیرات دارای گروه پشتیبانی فنی کارشناسی است که از طریق ارتباط مستقیم با FUJI اطلاعات فنی را به روز در اختیار عوامل اجرایی قرار میدهند و در مواقع لزوم نیز ، با بهره گیری از کارشناسان فنی نسبت به ارائه خدمات اقدام می نمایند. علاوه بر این ،این واحد دارای عوامل کنترل QC بوده که به صورت مداول عملیات نگهداری و خدمات پرسنل و همچنین وضعیت آسانسورهای تحت بهره برداری را کنترل می نماید. مضافاً به اینکه شرکت FUJI بر عملکرد خدمات پس از فروش کلیه دفاتر و نمایندگی های خود در سراسر دنیا کنترل و بازدیدهای ادواری دستگاه های نظارتی ، وضعیت آسانسورهای تحت بهره برداری را کنترل می